Հաճախորդների համար

Հարգելի այցելու ողջունում ենք ձեզ մեր կայքում:

«ԱլֆաԼաբ» ախտորոշիչ լաբորատորիայի նպատակն է` հնարավորինս արագ և մատչելի

գներով, յուրաքանչյուրին հնարավորություն տալ իր առողջական վիճակի մասին ունենալ հավաստի

տեղեկատվություն: Ժամանակակից սարքավորումների և բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցների

համակցությունը մեր գործընկերներին և այցելուներին երաշխավորում է արդյունքների առավելագույն

հավաստիություն: Մեր մասնագետները կտրամադրեն Ձեզ անվճար խորհրդատվություն ձեր

հետազոտությունների արդյունքների վերաբերյալ: