Գնացուցակ

Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ / Общеклинические исследования

Ծառայության անունը Գինը
CBC-DWBCC Արյան ընդհանուր քննություն / Общий анализ крови с лейкоформулой 3000
Hg Հեմոգլոբին/Гемоглобин  
RBC էրիթրոցիտներ / Эритроциты  
Fi Գունային ցուցանիշ / Цветовой индекс  
MCH 1 էրիթրոցիտում պարունակ. հեմոգլոբինի միջ. քանակ. / Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците  
WBC Լեյկոցիտներ / Лейкоциты  
ESR ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն) / Скорость оседания эритроцитов  
Ht Հեմատոկրիտ / Гематокрит  
Anti A,B,AB,D,C Արյան խումբ, ռեզուս / Группа крови, резус 2000
RTC Ռետիկուլոցիտներ / Ретикулоциты 1000
Urinalysis Մեզի ընդհանուր հետազոտություն (նստվածքի միկրոսկոպիայով) / Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 2000
  Միզասեռ. օրգ. արտադր. բակտերոսկոպիա/քսուկ / Бактериоскопия отд. мочепол. органов (мазок) 2500
  Սպերմոգրամմա / Спермограмма 5000
  Ճիճվակրություն / Гельминтоскопия (кал на аскариды и острицы) 2500
  Соскоб с перианальной области 2000
RTC Ռետիկուլոցիտներ / Ретикулоциты 1000

Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն / биохимический анализ крови

Սպիտակուցներ / Белки

Ծառայության անունը Գինը
TP Սպիտակուց ընդհանուր / Общий белок 1000
ALB Ալբումին / Альбумин 1000
GLOB Գլոբուլիններ / Глобулины 1000
HCY Հոմոցիստեին / Гомоцистеин 10000

Ազոտային փոխանակություն / Азотистый обмен

Ծառայության անունը Գինը
BUN Մնացորդային ազոտ ըստ միզանյութի / Азот мочевины 1000
UREA Միզանյութ / Мочевина 1000
CREA Կրեատինին / Креатинин 1000
Cys-C Ցիստատին Ց (վաղ մարկեր ) /Цистатин С (ранний маркер СКФ) 4500
u-ALB Միկրոալբումին մեզում / Микроальбумин в моче 5000
a-1-Ac-GP ա-1 թթու գլիկոպրոտեին /a-1кислый гликопротеин 5500
Lactate Լակտատ (կաթնաթթու) /Лактат(молочная кислота) 2500
Oxalate Օկսալատներ (օրվա մեզ) /Оксалаты(сут.моча) 6500
Cytrate Ցիտրատ (օրվա մեզ, սերմնահեղուկի պլազմա) /Цитрат(сут.моча,семенная плазма) 3500
UR. AC. Միզաթթու / Мочевая кислота 1000

Լիպիդային փոխանակություն/ Липидный обмен

Ծառայության անունը Գինը
CHOL. tot Խոլեստերին ընդհանուր/ Общий холестерин 1500
CHOL-hdl Լիպոպրոտեիդներ բարձր խտության/ Липопротеиды высокой плотности 1500
CHOL-ldl Լիպոպրոտեիդներ ցածր խտության/ Липопротеиды низкой плотности 1500
TRIGL Տրիգլիցերիդներ/ Триглицериды 1500

Պիգմենտային փոխանակություն/Пигментный обмен

Ծառայության անունը Գինը
Bil-T Բիլիռուբին ընդհանուր/ Общий билирубин 1000
Bil-D Բիլիռուբին ուղիղ/ Прямой билирубин 1000

Ածխաջրային փոխանակություն/ Углеводный обмен

Ծառայության անունը Գինը
G Գլյուկոզա/ Глюкоза 800
Lep Լեպտին /Лептин 5000
FRAM Ֆրուկտոզամին /фруктозамин 3000
HbA1G Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին/ Гликозилированный гемоглобин 5000

Ֆերմենտներ/ Ферменты

Ծառայության անունը Գինը
AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ/ Аспартатаминотрансфереза 1000
ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ/ Аланинаминотрансфераза 1000
ALP Հիմնային ֆոսֆատազ/ Щелочная фосфатаза 1000
LDH Լակտատդեհիդրոգենազ/ Лактатдегидрогеназа 1000
GGT Գամա-Գլուտամիլտրանսֆերազ/ Гамма-глютамилтрансфераза 1000
cTrop I Տրոպոնին/ сТропонин I 5000
AMYL Ալֆա-Ամիլազա/ Альфа-амилаза 1000

Իոնային փոխանակություն/ Ионный обмен

Ծառայության անունը Գինը
Ca Կալցիում/ Кальций 1000
Ca++ Կալցիում իոնիզացված/ Кальций ионизированный 1000
Na Նատրիում/ Натрий 1000
K Կալիում/ Калий 1000
Cl Քլորիդներ/ Хлориды 1500
Ph Ֆոսֆոր/ фосфор 2000
Cu Պղինձ (շիճուկում) /Медь (в сыворотке) 6500
Cu Պղինձ (մեզում) /Медь (в моче) 6500
Zn Ցինկ (շիճուկում) /Цинк (в сыворотке) 6500
Zn Ցինկ (մեզում) /Цинк (в моче) 6500
Mg Մագնեզիում/ Магний 1500
Fe (IRON) Երկաթ/ Железо  1500
Transferrin Տրանսֆերին /Трансферрин 5000
Ferritin Ֆերիտին/ Ферритин  5000

Վիտամիններ/ Витамины

Ծառայության անունը Գինը
FOL. Ֆոլաթթու /Фолиевая кислота (Витамин B9) 6500
Vit. B12 Վիտամին Բ12 /Витамин B 12 6500
25 (OH) Vit D 25 (OH) Վիտամին D/ Витамин Д гидрокси 8000

Իմունոլոգիա և սերոլոգիա/ Иммунология и серология

Հորմոններ/ Гормоны

Ծառայության անունը Գինը
T3 Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր/ Трийодтиронин общий 3900
T3free Տրիյոդթիրոնին ազատ/  Трийодтиронин свободный 3900
T4   Թիրօքսին ընդհանուր/ Тироксин общий 3900
T4 free Թիրօքսին ազատ/ Тироксин свободный 3900
TSH Թիրեոտրոպ հորմոն/ Тиреотропный гормон 3900
TP-Ab Թիրեոիդ պերօքսիդազայի հակամարմիններ/ Антитела к тиреоидной пероксидазе 6000
TSHR AB st Թիրեոտրոպ հորմոնի  ռեցեպտորների  հանդեպ հակամարմիններ/Антитела к рецепт. TSH (стим.) 13000
TG-Ab Թիրեոգլոբուլինի հանդեպ հակամարմիններ/ Антитела к тиреоглобулину 6000
TG Թիրեոգլոբուլին/ Тиреоглобулин 8000
CTN Կալցիտոնին / Кальцитонин  8000
PTH Պարաթիրեոիդ հորմոն/ Паратиреоидный гормон 6000
TEST Տեստոստերոն / Тестостерон 3900
TEST free Տեստոստերոն ազատ / Тестостерон свободный 5000
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ/ Дигидроэпиандростерон 4000
COR Կորտիզոլ/ Кортизол 6500
ACTH Ադրենոկորտիկոթրոպ հորմոն/Адренокортикотропный гормон 5500
LH Լյուտեինիզացնող հորմոն/ Лютеинизирующий гормон 3900
17-OH Prog 17-OH Պրոգեստերոն/ 17-OH Прогестерон 3900
FSH Ֆոլիկուլախթանող հորմոն/ Фолликулостимулирующий гормон 3900
PRL Պրոլակտին/ Пролактин 3900
E2 17 β- Էստրադիոլ/ 17 β- Эстрадиол 3900
AMH Հակամյուլլերով հորմոն/ Антимюллеов гормон 10000
PAPP-A Հղիության հետ համակցված սպիակուց-A/ Ассоциированный с беремен. протеин-А плазмы 6000
INS Ինսուլին./ Инсулин 6000
Proins Պրոինսուլին/ Проинсулин 6000
STH Աճի հորմոն / Гормон роста (соматотропин) 8000
C-peptide C-Պեպտիդ/ С-пептид 6000
DHEA Դեհիդրոէպիանդրոստերոն/ Дигидроэпиандростерон 7000

Օնկոմարկերներ/ Онкомаркеры

Ծառայության անունը Գինը
CTN Կալցիտոնին / Кальцитонин  6000
PSA total Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն ընդհանուր/ Простат специфический антиген общий 4500
PSA free Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն ազատ/ Простат специфический антиген свободный 7000
AFP Ալֆա-ֆետոպրոտեին/ Альфа- фетопротеин 5000
β-hCG Բետա խորիոնիկ գոնադոտրոպին/ Бета-хорионический гонадотропин 5000
Free β-hCG Բետա խորիոնիկ գոնադոտրոպին ազատ/ Свободный бета-хорионический гонадотропин 5000
CEA Քաղցկեղա-էմբրիոնալ անտիգեն/ Раково- эмбриональный антиген 5000
CA-125 Ձվարանների քաղցկեղային անտիգեն/ Раковый антиген яичников 10000
CA-15-3 Կրծքագեղձի քաղցկեղի անտիգեն/ Антиген рака молочной железы 10000
CA-19-9 Գաստրոինտեստինալ քաղցկեղային անտիգեն/ Гастроинтестинальный раковый антиген 10000
SCC Հարթ էպիթելային քաղցկեղի անտիգեն/Антиген плоскоклеточной карциномы 12000

Հակաֆոսֆոլիպիդային սինդրոմ/ Антифосфолипидный синдром (АФС)

Ծառայության անունը Գինը
PhL Ab lgG Հակաֆոսֆոլիպիդ lgG/ Антитела к фосфолипидам lgG 7500
PhL Ab lgM Հակաֆոսֆոլիպիդ lgM/ Антитела к фосфолипидам lgM 7500
CARD Ab lgG Հակակարդիոլիպիդ  lgG/ Антитела к кардиолипидам lgG 7500
CARD Ab lgM Հակակարդիոլիպիդ  lgM/ Антитела к кардиолипидам lgM 7500
LA Գայլախտային հակամակարդիչ/ Волчаночный антикоагулянт 8000

Ինֆեկցիաներ/ Инфекции

Ծառայության անունը Գինը
Anti Chl. Tr. lgG Խլամիդիա Տրախոմատիսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к хламидии chl. trachomatis 5000
Anti Ureap. Ur. lgG ՈՒրեապլազմա ուրեալիտիկումի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к уреаплазме ur. urealyticum 5000
Anti Myc. Hom lgG Միկոպլազմա հոմինիսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к микоплазме Myc. Hominis 5000
Toxo IgG Տոքսոպլազմա IgG\Токсоплазма IgG 5000
Toxo IgM Տոքսոպլազմա IgM\Токсоплазма IgM 5000
Anti Toxo. gon. lgG Տոքսոպլազմա գոնդիի հանդեպ  lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к токсоплазме Tox. Gondii 5000
Anti CMV lgG Ցիտոմեգալովիրուսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к цитомегаловирусу 5000
Anti CMV lgG qualit Ցիտոմեգալովիրուսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ թեսթ/ Антитела lgG к цитомегаловирусу тест 4000
Anti CMV lgM qualit Ցիտոմեգալովիրուսի հանդեպ lgM դասի հակամարմիններ թեսթ/ Антитела lgM к цитомегаловирусу тест 5000
AV CMV Ցիտոմեգալովիրուս/ Цитомегаловирус, авидность 15000
Anti HSV II lgG Հերպես II վիրուսի հանդեպ lgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к герпесу II типа 5000
HBSAg-screen Հեպատիտ B վիրուսի հանդեպ որակաական թեստ/ Скрининг тест к антигену вируса гепатита В 3000
Anti-HCV Հեպատիտ C վիրուսի հանդեպ որակաական թեստ/ Антитела к антигенам вируса гепатита С 3000
HBsAg Հեպատիտ B վիրուսի մակերևույթային հակագեն Поверхностный антиген вируса гепатита B 5500
HCV-lgG/lgM Հեպատիտ  C վիրուսի հանդեպ գումարային հակամարմիններ(lg G/M)/ Сумарные антитела (lg G/M) к вирусу гепатита C core  5500
RPR Սիֆիլիսի հանդեպ պռեցիպիտացիայի միկրոռեակցիա/ Микрореакция преципитации на сифилис 3000
Anti H. pylori lgG Հելիկոբակտեր պիլորիի հանդեպ IgG դասի հակամարմիններ/ Антитела lgG к хеликобактер пилори 4000
H.pylori Ag Կղանքում հելիկոբակտեր պիլորի անտիգեն/ Кал на антиген хеликобактер пилори 5000
Anti Lamblia lgA,lgM,lgG Լյամբլիայի անտիգենի հանդեպ գումարային հակամարմիններ/ Сум. Антитела к антигенам лямблий 3900
Anti Ascaris lgG Ասկարիդայի անտիգենի հանդեպ IgG դասի հակամարմիններ/ Антитела класса lgG к антигенам аскарид 3900
Anti-Echinoc lgG Էխինոկկոկի անտիգենի հանդեպ G (IgG) դասի հակամարմիններ/ Анмтитела lgG к антигенам эхинококка 5500
IM EBV Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի հանդեպ հակամարմիններ/ Антитела к инфекционному мононуклеозу 3000
Brucella Բրուցելոզի հանդեպ հակամարմիններ/ Антитела к бруцеллезу 3000
Ig A Իմունոգլոբուլին Ig A/ Иммуноглобулин Ig A 4000
Ig M Իմունոգլոբուլին Ig M/ Иммуноглобулин Ig M 4000
Ig G Իմունոգլոբուլին Ig G/ Иммуноглобулин Ig G 4000
Total-LgE Իմունոգլոբուլին E ընդհանուր/ Иммуноглобулин Е общий 4500
TB Mycobacterium tuberculosis - ի հանդեպ հակամարմիններ/ Антитела к антигенам микобактерии туберкулеза 5000
HIV 1/2 ՄԻՎ  1/2/ Антитела к ВИЧ 1/2 5000
COVID-19 anti ԿՈՎԻԴ-19 հակամարմիններ IgM/IgG/ КОВИД-19 антитела IgM/IgG 15000

Սուր փուլի սպիտակուցներ / Белки острой фазы

Ծառայության անունը Գինը
Anti-CCP Ցիտրուլին պեպտիդի հակամարմիններ /Антитела к цикл. Цитрул.пептидам 11000
Anti-MCV Մոդիֆիկացված ցիտրուլին,վիմենտին հակամարմիններ /Антитела к модиф.цитрул.виментину 11000
Heps 25 Գեպսիդին/ Гепсидин (диф.диагн.АХВЗ/ЖДА) 16000
CRP C Ռեակտիվ սպիտակուց/ С- Реактивный белок 1500
RF Ռևմատոիդ Ֆակտոր/ Ревматоидный фактор 1500
ASLO Անտիստրեպտոլիզին Օ/ Антистрептолизин О 1500
FG-B Ֆիբրինոգեն B/ Фибриноген В 1000

Մանրէաբանական հետազոտություն/Микробиологические исследования

Ծառայության անունը Գինը
  Արյան ստերիլության որոշում/ Кровь на стерильность 6000
  Կղանքի մեջ աղիքային ինֆեկցիաների որոշում/ Кал на кишечные инфекции 6000
  Կղանքի մեջ դիսբակտերիոզի որոշում/ Кал на Дисбактериоз 8000
  Մեզի բակտերիոլոգիական հետազոտություն/ Моча 6000
  ՈՒրոգենիտալ քսուկ/ Урогенитальные выделения 6000
  Էյակուլյատ, շագանակագեղձի արտազատուկ/ Эякулят, простатичесий секрет 6000
  Պունկտատներ/ Пунктаты 6000
  Խորխ/ Мокрота 6000
  Վերքից արտադրություն/ Отделяемое раны 6000
  Ըմպանի,կոկորդի,լնդերի,լեզվի քսուկ/ Мазок зева, гортани, десен, языка յուր/по 6000 
  Քթից,աչքից,ականջից արտադրություն/ Выделения из носа, ушей, глаз յուր/по 6000 
  Կրծքի կաթ/ Грудное молоко 6000
  Միկոզների հարուցիչներ/ Возбудители микозов 6000
  Լիստերիաներ/ Листерии 6000
  Երսինիաներ/ Йерсинии 6000
  Գոնոկոկեր/ Гонококки 6000
  Աթերոգենության գործակից 2000
  Մաշկի քերուկ /Кожный соскоб 6000
  Դեմոդեկսի հետազոտություն / Определение демодекса 3000
Тестирование возбудителей инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
Chl.tr Խլամիդիա Տրախոմատիս /Хламидия trachomatis 7000
Myc.h Միկոպլազմա հոմինիս/ Микоплазма hominis 7000
Myc.g Միկոպլազմա գենիտալիում/Микоплазма genitalium 7000
Ur.ur/hom ՈՒրեապլազմա ուրեալիտիկում/ Уреаплазма urealyticum 7000
Trich.v. Տրիխոմոնիազ/ Трихомоноз vaginalis 7000
Gard.v. Գարդներելլա/ Гарднерелла vaginalis 7000
NG Գոնորեյա/ neisseria Гонорея 7000
PAP complex Պապիլոմավիրուս կոմպլեքս / Папилломавирус комплекс    (6,11,16,18,31,33,35,39,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, типов) 8000
PAP comp.dif Պապիլոմավիրուս կոմպլեքս դիֆֆերենցիալ /Папилломавирус комплекс с дифференциацией типов: 6/11/16/18/31/33 20000
PAP16/18 Պապիլոմավիրուս  16/18 / Папилломавирус 16/18 типа (высокий риск развития Р.Ш.М.) 14000
PAP31/33 Պապիլոմավիրուս 31/33 / Папилломавирус 31/33 типа (высокий риск развития Р.ш.М) 14000
PAP6/11 Պապիլոմավիրուս  6/11    /Папилломавирус 6/11 типа  (умеренный риск развития Р.Ш.М) 14000
HSV1+2 Հերպես II վիրուս 1+2 / Вирус герпеса 1+2 7000
CMV Ցիտոմեգալովիրուս/ Цитомегалавирус 7000
TOXO Տոքսոպլազմա գոնդիի/ Токсоплазма (Toxoplasma gondii) 7000
EBV Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ / Вирус Эпштейна-Барра(инф.мононукл.) 7000

Հեմոստազիոգրամմա/ Гемостазиограмма

Հեմոստազիոգրամմա/ Гемостазиограмма

Ծառայության անունը Գինը
PLT Թրոմբոցիտների քանակ/ Количество тромбоцитов 1000
CT (ВСК) Արյան մակարդելիության  ժամանակ/ Время свертывании крови 500
APTT Ակտիվ. մասնակի թրոմբոպլ. Ժամ./ Актижированное частичное тромбопластиное время 1300
Pl(%)  Պրոթրոմբինային ցուցանիշ/ Протромбиновый индекс 1300
INR/МНО Միջազգ. նորմալացված հարաբերակցություն/ Международное нормализованное отношение
FG-A Ֆիբրինոգեն Ա/ Фибриноген А 1300
TT Թրոմբինային ժամանակ/ Тромбиновое время 2000
PROTEIN C Պրոտրոմբին C  /Антикоаг.система прот.С/прот.S 7500
AT.III Անտիտրոմբին III /Антитромбин III 7500
D-dimer D-դիմեր/ Д-димер 6000